Разлог


Разло̀г е град в Югозападна България, област Благоевград, административен център на община Разлог. Разположен е в котловината Разлог, чието име получава на 26 март 1925 година. Преди тази дата градът носи името Мехомия. Града е разположен в центъра на Разложката котловина, между три планини – Рила, Пирин и Родопите. На юг е град Банско, на югоизток – Добринище, а на североизток Белица и Якоруда. За първи път името Разлог се споменава в писмените извори през 1019 година в дарствена грамота на византийския императорВасилий II Българоубиец, като част от Велбъждката епископия.Етимологията на името Мехомия е неясна, като то вероятно е тракийско. Народната етимология го свързва с мех, тъй като с мехове са пренасяли добивания в Мехомия катран.


Balkan Jewel 
Разлог
Murite Club Hotel
Разлог
Terra Complex
Разлог