Новини

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.073-1272-C01
26.06.2020
„ВАСИ“ ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-1272-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствиия от пандемия COVID – 19” със сума от 10 000 лева, от които 8500 лв. Европейско финансиране и 1500 лв. национално съфинансиране. Проектът в изпълнен в периода 26.06.2020 г. - 26.09.2020 г.
В резултат на избухването на пандемията от COVID – 19 в България и по света, туризмът беше и все още е, най-засегнатият отрасъл с най-много забрани и рестрикции за упражняване на нормалната дейност на фирмите, които оперират в този отрасъл и спад от над 90%.
Като бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-1272-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемия COVID – 19”, ВАСИ ЕООД с целесъобразност и икономичност изразходва средствата от 10 000 лева по проекта за покриване на малка част от текущите разходи на дружеството през периода на допустим ост на разходите.